Vanliga frågor


Medgivanden


Vad betyder de olika statusarna?

Hur ser jag vilka nya medgivanden som validerats?

Detta ser du direkt under Notiser i anläggningsmodulen. Det går mail till golfklubben varje vecka om det finns olästa notiser i SITRA. Du kan också titta under Autogiromedgivanden - status Validerad.

Hur blir ett medgivande aktivt?

Autogirodragningar startar först då medgivandet är aktiverat och avgifter ligger upplagda med gällande datum.

Varför blev inte medgivandet godkänt av banken?

Oftast beror det på att medlemmen angivit fel konto eller clearingnummer i sin ansökan. Systemet har ingen möjlighet att kontrollera dessa uppgifter vid ansökan och därför visas det först då medgivandet har kontrollerats av banken.

Vad gör jag när ett medgivande inte blivit godkänt?

Medlemmen får ett e-postmeddelande om att medgivandet inte blivit godkänt och anläggningen får en notis i SITRA.

Min Golf
Du måste logga in i GIT och plocka bort de betalda avgifterna på spelaren och lägga upp dem på nytt som obetalda. Då kan medlemmen göra en ny ansökan i Min Golf som sedan skickas för ny kontroll.

Spelarinloggningen
Medlemmen kan direkt logga in och ändra sin felaktiga ansökan som sedan skickas för ny kontroll.

Anläggningsmodulen
Du kan också hjälpa medlemmen att ändra det felaktiga medgivandet direkt via anläggningsmodulen. Dubbelklicka på medgivandet, ändra de felakiga uppgifterna och klicka på spara. Därefter skickas det för ny kontroll.

Hur fungerar det om en medlem byter bank?

Vid byte av bank/kontonummer behöver du skicka det befintliga medgivandet för makulering. När det har makulerats ska det göras en ny ansökan med de nya kontouppgifterna. Det är viktigt att detta är färdigt innan dragningen sker i slutet av månaden så att spelaren inte missar en betalning. Avgiftskoderna (som styr beloppet som dras ifrån kontot) ligger kvar och fortsätter att gälla när den nya ansökan är godkänd.

Vad gör jag om en medlem vill avsluta sitt autogiro?

När avgifterna har betalats måste autogirot makuleras.

Hur tar jag bort en medlem som gått ur klubben?

Medgivandet måste makuleras INNAN medlemmen avregistreras i GIT.


Betalningar


När skickas betalningsfilen varje månad?

Betalfilen skickas alltid dagen före den sista bankdagen i månaden.

Vad betyder: "Inbetalning från spelare X saknade täckning. Omförsök kvarstår"?

Om inbetalningen saknade täckning betyder det helt enkelt att det inte fanns pengar på kontot vid tidpunkten. Om golfklubben har omförsök (normalt 3 stycken) i sitt avtal med banken betyder det att omförsök kvarstår.

Vad gör jag om en spelare inte hade täckning på kontot vid autogirodragningen?

Om betalningen fått status "Ej genomförd" måste du manuellt lägga upp en extradragning kommande månad, dvs. dra avgifterna 2 gånger så beloppet blir dubbelt så stort kommande dragning. Detta finns dokumenterat i manualen för anläggningsmodulen.

Har du inte fått svar på din fråga? Vänligen maila till support@sitra.se.